Správci stolních počítačů

Stahování programů "Desktop" ze serveru prostřednictvím odkazu, bez torrentů a SMS

Správci plochy umožňují racionálněji uspořádat užitečný prostor plochy seskupením ikon v závislosti na jejich kategorii (soubory, složky, programy, odkazy, hypertextové odkazy atd.). Mohou vytvářet neomezený počet ploch s možností volného přesouvání oken mezi nimi.

Install.Download
O nás
Příkaz
Práce
Ssl-certifikát je nainstalován - stránka je autentická, všechna spojení jsou šifrována.