Sandboxové hry

Sandbox je videohra s herním prvkem, který poskytuje hráči větší míru kreativity při interakci, obvykle bez předem stanoveného cíle, případně s cílem, který si hráč sám stanoví.

V širším slova smyslu je sandbox chápán jako hra, ve které není stanoven žádný konečný cíl nebo není vyžadováno její dokončení. Takové hry mají nelineární strukturu a hráč sám rozhoduje, co bude dělat. Typicky se sandboxové hry odehrávají v otevřeném světě.

Install.Download
O nás
Příkaz
Práce
Ssl-certifikát je nainstalován - stránka je autentická, všechna spojení jsou šifrována.